12.4.2021

Konání schůzí od 12.4.2021

I nadále platí možnost konat schůze do 10 osob bez omezení. Mohou se tedy konat schůze většiny představenstev, kontrolních komisí, výborů apod. Možné jsou i schůze s malým počtem členů/vlastníků.

 

Má-li se konat schůze, které se na jednom místě zúčastní více než 10 osob, je nutné dodržet následující podmínky. Podmínky se v bodě c) lehce zmírňují – nikoli však zásadně:

a) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor min. FFP2, KN95 nebo N 95,

b) je třeba dodržet rozestupy min. 2 metry (opatření hovoří o tom, že zúčastněné osoby mají být tímto způsobem „usazeny“), nejde-li o členy jedné domácnosti,

c) každý účastník před vstupem do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že:

a. absolvoval nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, b. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem, c. byl mu vystaven certifikát MZdr o provedeném očkování, pokud od aplikace poslední potřebné dávky uplynulo nejméně 14 dnů nebo d. prodělal před nejvýše 90 dny onemocnění COVID-19.

 Pokud nebudou tyto podmínky prokázány, nesmí být osoba do vnitřních prostor vpuštěna.

 Jednání se může zúčastnit max. 50 osob.

 V počtu nad 50 osob lze za výše uvedených podmínek konat jednání pouze tehdy, kdy je svoláno za účelem splnění zákonem uložených povinností (mezi tyto povinnosti se výslovně řadí volby orgánů).

 

Vstup pro klienty
Telefonní ústředna

ústředna352 622 503
účtárna SVJ352 622 504
bytové odd.352 605 338
technické odd.352 605 340

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 17.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba pí.Dibďáková
737 972 776

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 17.00)

Údržba

pí. Zezulová M.
728 111 406

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

topení, voda: 728 840 202
elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna
352 622 503
 
Telefonní ústředna


728 111 406
 

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa chodov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení
724 270 047
 
Telefonické spojení
737 972 776
 
Emailová adresa kraslice@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa hslavkov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě