13.7.2021

Konání schůzí BD a SVJ od 9.7.2021

Podmínky pro konání schůzí stanoví mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN – viz bod I.15. a I.16 (dostupné zde: https://www.scmbd.cz/file/458/) ve znění mimořádného opatření č. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN (dostupné zde: https://www.scmbd.cz/file/467/).
Pro konání schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než 10 osob tak platí následující podmínky:
a) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor min. FFP2, KN95 nebo N 95, příp. zdravotnickou obličejovou masku, která splňuje normu ČSN EN 14683+AC pro zabránění šíření kapének, b) účastníci musí být usazeni tak, by bylo mezi nimi vždy volné alespoň jedno sedadlo (opatření hovoří o tom, že zúčastněné osoby mají být tímto způsobem „usazeny“), nejde-li o členy jedné domácnosti, c) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že: i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem, iii) absolvoval očkování, takovým způsobem, že: • od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, • od aplikace jednodávkového očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 180 dní. v) podstoupením testování na místě pomocí preventivního antigenního testu určeného pro sebetestování nebo povoleného Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem.

Ačkoli mimořádné opatření i nadále počítá s možností prokázat se čestným prohlášením nebo potvrzením o povinném testování u zaměstnavatele, tento doklad již akceptovat nelze, protože počínaje 1.7.2021 bylo povinné testování zaměstnanců zrušeno (https://www.scmbd.cz/file/462/). Svolavatel má povinnost splnění shora uvedených podmínek kontrolovat. Pokud nebude splnění podmínek prokázáno, nesmí být osobě do vnitřních prostor umožněn vstup.

Vstup pro klienty
Telefonní ústředna

ústředna352 622 503
účtárna SVJ352 622 504
bytové odd.352 605 338
technické odd.352 605 340

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba pí.Dibďáková
737 972 776

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 17.00)

Údržba

pí. Zezulová M.
728 111 406

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

topení, voda: 728 840 202
elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna
352 622 503
 
Telefonní ústředna


728 111 406
 

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa chodov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení
724 270 047
 
Telefonické spojení
737 972 776
 
Emailová adresa kraslice@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa hslavkov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě