Finanční správa domů

Nabízíme kompletní správu hospodaření s Vašimi finančnímy prostředky

Finanční správa domů

Údržba a servis nemovitostí

Zajišťujeme kompletní údržbu a servis Vaší nemovitosti

Údržba a servis nemovitostí

Stavební a inženýrská činnost

Zajistíme pro Vás kompletní inženýrskou činnost

Stavební a inženýrská činnost
Vstup pro klienty
7.12.2020

Změna telefonního čísla ve středisku Chodov

Od 7.12.2020 byla zrušena pevná telefonní linka ve středisku Chodov. Nové telefonní číslo je 728 111 406.


2.12.2020

Konání schůzí DS a SVJ od 3.12.2020

Přestože nouzový stav prozatím trvá, dochází od 3.12.2020 k rozvolnění některých opatření. Počínaje 3.12.2020 přestává platit zákaz volného pohybu osob. Zároveň se umožňuje konání hromadných akcí tak, že ve vnitřních prostorách se může akce zúčastnit maximálně 10 účastníků, ve venkovních prostorách 50 účastníků. Pro konání takových akcí nejsou nařízeny žádná výrazná omezení (místa k sezení, nutné rozestupy, nebo dezinfekce na ruce při vstupu), platí všeobecná povinnost nosit ve vnitřních prostorách roušky (ve venkovních prostorách pouze pokud nelze dodržet rozestup 2 metry). Odstup mezi účastníky 2 metry je pouze doporučen (tj. není nezbytné dodržet). Odstup 2 metry musí udržovat osoby, které nejsou účastníky akce.

Pro menší skupiny do 10 osob je tak od 3.12.2020 možné schůze konat.


14.10.2020

Nouzový stav - konání členských schůzí DS a shromáždění vlastníků SVJ

S účinností od 14.10.2020 do 3.11.2020 vláda zakázala konat hromadné akce v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb i vnějších prostorech. Proto doporučuji konání členských schůzí DS a shromáždění vlastníků odložit, v případě neodkladných záležitostí je možno rozhodnout mimo zasedání písemnou formou (per rollam).

Ing. Sladomel Přemysl
předseda družstva


21.9.2020

Konání členských schůzí DS, shromáždění SVJ od 18.9.2020

Na základě mimořádného opatření MZ účinného ode dne 18.9.2020 od 18,00 hodin dochází k omezení akcí ve vnitřních prostorách tak, že na nich nesmí být přítomno více než 10 stojících účastníků. Na schůzích je proto nutné zajistit dostatečný počet míst k sezení, jinak se schůze nemohou konat. Předsedové DS a SVJ jsou povinni písemně evidovat počet míst k sezení. Povinnost nosit roušky a dodržování rozestupů trvá i nadále!

Ing. Sladomel Přemysl
předseda družstva12.10.2020

OMEZENÍ ROZSAHU ÚŘEDNÍCH HODIN - PLATÍ DO ODVOLÁNÍ!!

Na základě rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu se s účinností ode dne 12.10.2020 omezuje rozsah úředních hodin na SBD a to na dny  PO + ST  9-11 hod., 12-15 hod. Upřednostněn je i nadále písemný, elektronický nebo telefonický kontakt. Pro některá podání a písemnosti lze využít zelenou schránku na budově SBD Rozvoj.

Ing. Sladomel Přemysl
předseda družstva


15.7.2020

Zvýšení správního poplatku od 1.1.2021

Na základě usnesení představenstva SBD          č. 143/20 ze dne 9.6.2020 bude od 1.1.2021 zvýšen správní poplatek o Kč 15,- na Kč 135,- bez DPH za spravovanou jednotku. Jedná se o zvýšení o míru inflace od roku 2014. Tato úprava byla projednána dne 29.6.2020 i na shromáždění delegátů. Nutnost zvýšení správního poplatku bylo oznámeno již na shromáždění delegátů v roce 2018 a to s předpokladem zvýšení o Kč 15,- od 1.1.2020. Představenstvo SBD však tento termín posunulo o jeden rok. Během měsíce 11-12/2020 obdržíte nové předpisy plateb.

Děkuji za pochopení

Ing. Sladomel Přemysl

předseda družstva


12.3.2020

OZNÁMENÍ O OMEZENÉM PŘÍSTUPU DO OBJEKTŮ A KANCELÁŘÍ SBD ROZVOJ SOKOLOV

 

(KORONAVIRUS – VYHLÁŠENÍ PANDEMIE WHO)

Počínaje dnešním dnem oznamujeme, že budova a kanceláře družstva budou, dle rozhodnutí předsedy družstva, uzavřeny i v úředních dnech a to do odvolání.

Ve výjimečných (neodkladných) případech, dle posouzení pracovníků družstva, a to pouze v úředních dnech, bude přístup po dohodě umožněn.

Veškerý kontakt bude probíhat elektronicky, nebo telefonicky s ověřením osoby, dle jména, rodného čísla, případně evidované e-mail adresy.

Jak postupovat v jednotlivých případech bude zveřejněno na informační desce.

Současně s tím doporučuji nesvolávat schůze bez vážného důvodu, případně jejich konání prozatím odložit.

 

12.03.2020

Ing. Přemysl  Sladomel
předseda družstva

Více ...


Telefonní ústředna

ústředna352 622 503
účtárna SVJ352 622 504
bytové odd.352 605 338
technické odd.352 605 340

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 17.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba pí.Dibďáková
737 972 776

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 17.00)

Údržba

pí. Zezulová M.
728 111 406

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

topení, voda: 728 840 202
elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna
352 622 503
 
Telefonní ústředna


728 111 406
 

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa chodov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení
724 270 047
 
Telefonické spojení
737 972 776
 
Emailová adresa kraslice@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa hslavkov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě