Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov

Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov je družstvem, jež se zabývá správou a údržbou družstevního bytového fondu a bytů v osobním vlastnictví.

Výkonným statutárním orgánem je představenstvo družstva, volené nejvyšším orgánem – shromážděním delegátů na 5 let. Představenstvo je devítičlenné a je řízeno předsedou družstva, v jeho nepřítomnosti místopředsedou. Družstvo je samostatným právním subjektem a dobrovolným členem Svazu českých a moravských bytových družstev, jenž poskytuje svým členům metodickou pomoc v různých oblastech činnosti. Z členství ve svazu vyplývá povinnost placení členských příspěvků podle počtu spravovaných bytů a nebytových prostor.

Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov vzniklo 14. 12. 1966 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni. V té době se jednalo o SBD občanů Sokolova, které sdružovalo 102 bytů v Sokolově. Z toho 80 ve dvou věžových domech u bývalého obchodního domu Perla, včetně přízemního objektu prádelen a sušáren, a 22 na nově budovaném sídlišti Marie Majerové, nynější ulice Heyrovského. Po dostavbě tohoto sídliště v roce 1970 se počet spravovaných bytů v majetku družstva zvýšil na 462.

Koncem roku 1972 do družstva integrovalo tehdy samostatné Stavební bytové družstvo pracovníků Pozemních staveb se 141 bytovými jednotkami v domech na ulicích Alšova, Mánesova a Švabinského. Počet spravovaných bytů dosáhl výše 603. Mimo první 102 byty z občanské výstavby se jednalo tehdy i v následujících letech převážně o byty z tzv. stabilizační výstavby průmyslových podniků Sokolovska. V tomto období byla rovněž zahájena a v roce 1973 dokončena svépomocná výstavba 50 řadových garáží v Sokolově – Těšovicích.

V letech 1976 – 1980 došlo k integraci všech bytových družstev okresu Sokolov do sokolovského družstva, které přijalo do svého názvu označení „ROZVOJ“. Integrací se majetek družstva zvýšil na 2 378 bytů. Mimoto bylo převzato 48 řadových garáží v Horním Slavkově, 16 vestavěných garážových stání v Habartově a 3 správní objekty – v Chodově, Horním Slavkově a Kraslicích. Objekt správy v Horním Slavkově byl v roce 1990 částečně přebudován na restaurační zařízení, které bylo předáno do pronájmu. Následně pak byly pronajaty i další prostory mimo místnost kanceláře družstva s příslušným sociálním zařízením. Správní objekt v Kraslicích byl v roce 1996 odprodán z důvodu malého využití soukromému podnikateli.

Ve druhé polovině sedmdesátých let se rovněž postavilo v Sokolově a v Novém Sedle 353 nových družstevních bytů a 20 vestavěných garáží, takže v roce 1980 SBD Rozvoj Sokolov mělo ve svém majetku 2 731 bytových jednotek a 134 garáží.

V roce 1977 byl odkoupen od bývalého jáchymovského závodu Tesly Karlín nebytový objekt v Nádražní ulici č. 42, v Sokolově, který byl nákladem družstva zrekonstruován a zřízena zde správa SBD, jež do té doby sídlila v bytové jednotce na sídlišti Marie Majerové. V současné době je část přízemí této budovy v pronájmu – TAXI a prodejna květin.

V roce 1980 byl zrekonstruován částečně nákladem družstva a částečně z dotace tehdejšího Okresního národního výboru v Sokolově další objekt v Dolním Rychnově, odkoupený od města. Byla zde vybudována materiálně výrobní základna družstva s rozsáhlým střediskem údržby včetně skladů materiálu a vozového parku. V průběhu devadesátých let však byla kapacita tohoto střediska postupně snižována a v současné době došlo k jeho likvidaci s ohledem na značnou ztrátovost poté, kdy začaly převažovat pouze drobné opravy. Nyní je tento objekt pronajímán podnikatelským firmám.

V roce 1988 získalo družstvo od města Sokolov další dva nebytové objekty. Jeden na Starém Náměstí, druhý v Nádražní ulici vedle správní budovy SBD. Objekt na náměstí byl zrekonstruován nákladem družstva. Ve druhém nadzemním podlaží byl zřízen restaurační provoz, dnešní „Pizzerie“, ve třetím nadzemním podlaží zázemí této provozovny. V přízemí zůstala prodejna hudebních nosičů, bývalý SUPRAPHON, nyní MUSIC SHOP. Celý objekt je v pronájmu soukromých podnikatelů. Rovněž nebytový objekt v Nádražní ulici je pronajat. Náklady na jeho opravy hradí nájemce. S ohledem na tuto skutečnost bylo nájemné stanoveno pouze symbolickou částkou.

V průběhu osmdesátých let až do roku 1991 proběhla rozsáhlá družstevní bytová výstavba v mnoha lokalitách okresu. Jednak v Sokolově, kde bylo zastavěno okolí Starého Náměstí, ulice Slovenská a nově vybudováno sídliště Vítězná. Novou výstavbou byl rozšířen družstevní bytový fond také v Chodově, Kynšperku nad Ohří, Bukovanech, Habartově, Lokti, Horním Slavkově, Kraslicích a Rotavě. V uvedeném období bylo postaveno celkem 2 962 družstevních bytů. Po dokončení výstavby v roce 1991 bylo v majetku SBD Rozvoj Sokolov 5 693 družstevních bytů.

V roce 1993 bylo převedeno do osobního vlastnictví 48 řadových garáží v Horním Slavkově, v roce 1994 47 řadových garáží v Sokolově – Těšovicích. Současně s převodem byla ukončena družstevní správa tohoto majetku.

V roce 1995 byl odkoupen z majetku města Kraslice dům s 24 byty a 4 vestavěnými garážemi, v roce 1997 z majetku města Bečov nad Teplou dům se 17 byty. Majetek družstva k 31. 12. 1997 zahrnoval 5 734 bytových jednotek, 43 vestavěných garáží a 6 nebytových objektů.

Od roku 1995 pod správu družstva přicházely nové bytové domy odkoupené vlastníky – fyzickými osobami z majetku měst a obcí, případně z podnikové výstavby. Družstvo rozšířilo svou správu o 1 877 těchto bytů a 19 vestavěných garáží, takže celkový počet spravovaných bytů činí 7 611 a 62 vestavěných garáží.

Po roce 1997 se začaly na žádost členů družstva realizovat bezplatné převody bytů do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.

V roce 2011 družstvo spravovalo 7 848 bytů, z toho 3.175 bytů v majetku družstva, ostatní byty jsou v majetku dvou spravovaných bytových družstev a SVJ. Jeho působnost zahrnuje celkem 20 lokalit, a sice Sokolov, Královské Poříčí, Březovou, Kostelní Břízu, Staré Sedlo, Loket, Horní Slavkov, Svatava, Lomnici, Libavské Údolí, Bukovany, Kynšperk nad Ohří, Habartov, Nové Sedlo, Chodov, Vintířov, Kraslice, Rotavu, Rovnou a Bečov nad Teplou.

Vstup pro klienty
Telefonní ústředna

ústředna352 622 503
účtárna SVJ352 622 504
bytové odd.352 605 338
technické odd.352 605 340

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba pí.Dibďáková
737 972 776

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 16.00)

Údržba

pí. Zezulová M.
728 111 406

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
voda, topení: 720 940 151
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna
352 622 503
 
Telefonní ústředna


728 111 406
 

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa zezulova@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení
724 270 047
 
Telefonické spojení
737 972 776
 
Emailová adresa novakovai@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa dibdakova@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě