16.1.2014

Změna dodavatele - požární ochrana

Vážená předsedkyně, vážený předsedo,

v rámci zkvalitňování našich služeb jsme si dovolili poptat 3 firmy provádějící „Servisní služby v oblasti požární ochrany“ o jejich rozpočty.

Dle naší výzvy se všichni oslovení zúčastnili a nabídky zaslali v termínu . Po provedení kontroly všech nabídek, se nominovaná 4-členná komise složená ze zaměstnance SBD Rozvoj, člena představenstva, předsedy DS a předsedy SVJ rozhodla doporučit firmu PHP –SERVIS, s.r.o. zastoupenou paní Žanetou Kutilovou a uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu na všechny domy ve správě družstva.

Věříme, že budete s vybranou firmou spokojeni a to i z finančních důvodů. Oproti ostatním uchazečům je o cca 30% - 50% levnější .

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o spolupráci s touto firmou a upozorňujeme, že Vás firma PHP servis s.r.o. v nejbližší době bude kontaktovat pro zmapování vašeho domu.

Pro Váš větší přehled, přikládáme seznam prací, které zhotovitel provede pro objednavatele, specifikované ve Smlouvě o dílo:

  • Kontroly, opravy a dodávky hasicích přístrojů v souladu s ustanovením Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce (jedenkrát ročně),
  • Kontroly , opravy a dodávky požárně bezpečnostních zařízení pro zásobování požární vodou - hydranty v souladu s ustanovením Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., ČSN 730873, ČSN EN 671-3 a platných technických podmínek výrobců (jedenkrát ročně),
  • Kontroly a opravy požárně bezpečnostního zařízení pro omezení šíření požáru – požární klapky v souladu s ustanovením Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., (jedenkrát ročně),
  • Provedení preventivní požární prohlídky objektu v souladu s ustanovením Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. (jedenkrát ročně).

V případě nejasností můžete kontaktovat :

Vstup pro klienty
Telefonní ústředna 352 622 503 - 4
602 567 062
Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 17.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba
737 972 776 pí.Dibďáková

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 17.00)

Údržba

pí. Zezulová M.

352 675 016

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

topení, voda: 728 840 202
elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna 352 622 503 - 4
602 567 062
Telefonní ústředna 352 675 016
Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa chodov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení 352 686 392,
724 270 047
Telefonické spojení 352 688 040,
737 972 776
Emailová adresa kraslice@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa hslavkov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě