26.3.2014

Změny v účtování záloh a paušálních plateb od roku 2014

Účtování krátkodobé zálohy na služby, dlouhodobé zálohy na opravy a paušální platby od 1. 1. 2014

V zákoně č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník - § 1181 je určena povinnost vyúčtovat služby spojené s užíváním bytu, které zálohově zahrne do předpisu plateb na byt. Vyúčtování služeb kopíruje termíny na vyúčtování tepla a TUV. Družstvo pověřené správou domů sestavilo, s ohledem na daňový a účetní systém, činnosti, které budou podléhat vyúčtování. Bude maximálně využita výpočetní technika.

Rozdílné požadavky SV budou zvlášť nákladově vyúčtovány k tíži SV.

Krátkodobé zálohy k vyúčtování

 1. Vodné stočné dle naměřených hodnot na podružných vodoměrech, nebo na osoby
 2. Dodávka tepla a TUV,  – dle platných předpisů
 3. Odvoz domovního odpadu dle osob
 4. Spotřeba elektrické energie ve společných prostorách a výtahu (není samostatný elektroměr) dle osob
 5. Provoz a čištění komínů
 6. Příjem rozhlasového a televizního signálu (kabelová televize, internet)
 7. Úklid společných prostor, deratizace, dezinfekce, čištění kanalizace dle m2
 8. Výtahy (revize, porevizní opravy a paušální prohlídky) dle osob
 9. Náklady na zpracování vyúčtování dle m2
 10. Ostatní služby, náklady spojené se správou a údržbou domu dle celkové plochy (náklady na  mzdy včetně zdravotního a sociálního pojištění funkcionářů, zástupce domovní samosprávy, DPČ a DPP, PHM, cestovné, občerstven, poštovné, telefonní poplatky….) dle m2

Dlouhodobá záloha se nevyúčtovává

Dlouhodobá záloha na opravy se vytváří za účelem čerpání nákladů na opravy, údržbu, revize, modernizaci a rekonstrukci domů.

Dlouhodobá záloha na opravy se používá na opravy, údržbu, modernizaci a rekonstrukci domu, a to:

 1. prováděných dodavatelsky
 2. prováděných střediskem bytového družstva (zakázkové listy, mzdy prováděné svépomocí)
 3. prováděných svépomocí (spotřeba materiálu)
 4. vyúčtování tepla za nepoužívaný NP
 5. financování nákladů spojených s notářským zápisem, ověřením listin a podpisů na akce investičního charakteru
 6. splátka úvěru, půjčky
 7. použití k úhradě ztráty nebo zisku střediska bytového hospodářství

Paušální platba se nevyúčtová

 1. Poplatek na správu
 2. Příspěvek SČMBD
 3. Inkasní poplatek
 4. Daň z nemovitosti (SV nemají)
 5. Nájemné nebytových prostor
Vstup pro klienty
Telefonní ústředna

ústředna352 622 503
účtárna SVJ352 622 504
bytové odd.352 605 338
technické odd.352 605 340

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba pí.Dibďáková
737 972 776

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 16.00)

Údržba

pí. Zezulová M.
728 111 406

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
voda, topení: 720 940 151
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna
352 622 503
 
Telefonní ústředna


728 111 406
 

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa zezulova@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení
724 270 047
 
Telefonické spojení
737 972 776
 
Emailová adresa novakovai@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa dibdakova@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě