4.8.2014

Jak svolat a řídit schůzi DS nebo shromáždění vlastníků

Vážený pane předsedo (předsedkyně)

 

Pro řádný chod domu a tím předcházení zbytečných konfliktů a stížností je potřeba dodržovat minimální postupy při řízení schůzí.

 

Dále uvedený postup je určen zákony a stanovami, podle nichž se řídí chod domu:

 

 1. Minimálně 1x za rok svolat členskou schůzi, či shromáždění vlastníků
   
 2. Na této schůzi podat podrobnou informaci o hospodaření domu za minulý rok a zároveň naplánovat opravy domu na příští rok s předpokládanými náklady
   
 3. Schůzi svolat  8 nebo u SV 15 dní pozvánkou, ve které bude uveden program jednání, který je potřeba přesně dodržovat (důležitá je řádná a kvalifikovaná příprava předsedy). Nedovolit odklon z programu!! (vznikají konfliktní závěry a většinou nejsou v souladu se zákony a stanovami).
  1x pozvánku zaslat správci SBD Rozvoj Sokolov.
   
 4. Ze schůze provést řádný zápis, kde u každého bodu projednání bude uveden stav hlasování. U bodu, kde se podává informace se nehlasuje. V případě, že se nesejde potřebná většina, počká se 15 minut (musí být uvedeno v zápise)a následně proběhne jednání podle programu na pozvánce. V tomto případě je k platnému usnesení potřeba souhlasu 2/3 přítomných členů (nejméně 3 osoby) - týká se schůzí SBD. U společenství vlastníků je potřeba postupovat dle schválených stanov SV.
   
 5. V příloze je vzor pozvánky, vzor zápisu a prezenční listiny, kterou je možné s aktuálním stavem uživatelů získat na SBD a dále ji jen kopírovat.
   
 6. Ve stanovách družstva, čl. 88, je určeno, že nájemníci družstevního bytu zastupují družstvo v jednání shromáždění vlastníků.
   
 7. S ohledem na výše uvedené doporučuji u všech presenčních listin uvádět spoluvlastnický podíl a většinou se podle něho řídit (hlavně u majetkových rozhodování je toto nezbytné – čl. 45 Stanov SBD Rozvoj)
   

Ladislav Kupka, předseda družstva

Vstup pro klienty
Telefonní ústředna

ústředna352 622 503
účtárna SVJ352 622 504
bytové odd.352 605 338
technické odd.352 605 340

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba pí.Dibďáková
737 972 776

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 16.00)

Údržba

pí. Zezulová M.
728 111 406

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
voda, topení: 720 940 151
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna
352 622 503
 
Telefonní ústředna


728 111 406
 

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa zezulova@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení
724 270 047
 
Telefonické spojení
737 972 776
 
Emailová adresa novakovai@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa dibdakova@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě