31.10.2016

Test

Název příjmu/služeb Částka
bez DPH
%
DPH
Poplatky za správu domů    
Příspěvek na správu  
nájemnci bytů (členové družstva)     120,00 Kč  není ekon. čin. 
nájemci bytů (nečlenové)     240,00 Kč základní
vlastníci bytů      120,00 Kč základní
poplatek IS pro SVJ        4,00 Kč základní
příspěvek SČMBD pro SVJ        4,00 Kč základní
poplatek IS         4,00 Kč není ekon.čin.
příspěvek SČMBD        4,00 Kč není ekon.čin.
     
Ostatní poplatky za administrativní úkony    
Převod členských práv a povinností    
nabyvatel  4 100,00 Kč základní
převodce     700,00 Kč základní
mezi příbuznými- nabyvatel  1 500,00 Kč základní
předběžná smlouva o převodu  1 500,00 Kč základní
Schválení podnájmu     600,00 Kč základní
Dohoda rozvodených manželů     600,00 Kč základní
Poplatek za upomínku, pokus o smír     200,00 Kč základní
Výstraha před vyloučením, vyloučení, revokace rozhodnutí      300,00 Kč základní
Podklad pro právníka za každý právní úkon  1 000,00 Kč základní
Vrácení a přidělení bytu   1 000,00 Kč základní
Pokus o smír, vystavený a odeslaný právníkem     250,00 Kč základní
Sepsání dohody o splátkách     200,00 Kč základní
Potvrzení o bezdlužnosti     100,00 Kč základní
Vyhotovení duplikátu nájemní smlouvy     100,00 Kč základní
Vyhotovení duplikátu prohlášení vlastníka     250,00 Kč základní
Výměna bytu  1 000,00 Kč základní
Poplatek za kompletní službu a přihlášení k insolvenci  3 000,00 Kč základní
Poplatek za vydání souhlasu s umístěním firmy v bytě     430,00 Kč základní
Poplatek za potvrzení dlouhodobého pobytu pro cizince     430,00 Kč základní
Zpracování podkladů pro úvěr   1 500,00 Kč základní
Zpracování mimořádné účetní závěrky     450,00 Kč základní
Zpracování Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů pro ČMZRB     100,00 Kč základní
Zpracování Ratingu pro úvěrující banku     300,00 Kč základní
Zpracování dopnujících údajů k ročnímu hospodaření PO pro úvěrující banku     300,00 Kč základní
Vedení mzdové agenky v SVJ (roční poplatek)  1 200,00 Kč základní
Rozúčtování příjmů z pronájmu společných částí domu pro SVJ     300,00 Kč základní
Vystavení potvrzení o příjmu pro vlastníka       25,00 Kč základní
Zpracování vyúčtování služeb    
vyúčtování tepla za byt DBV        10,00 Kč  není ekon. čin. 
vyúčtování TUV za byt DBV        10,00 Kč  není ekon. čin. 
vyúčtování SV za bytDBV       10,00 Kč  není ekon. čin. 
vyúčtování el. energie za byt DBV       10,00 Kč  není ekon. čin. 
vyúčtování domovního odpadu za byt DBV        10,00 Kč  není ekon. čin. 
vyúčtování - provoz  čištění komínů za byty DBV        10,00 Kč  není ekon. čin. 
vyúčtování - příjem televizního a rozhlasového signálu za byty DBV       10,00 Kč  není ekon. čin. 
vyúčtování - úklid, deratizace, čištění kanálů za byty DBV       10,00 Kč  není ekon. čin. 
vyúčtování - provoz výtahů za byty DBV       10,00 Kč  není ekon. čin. 
vyúčtování - zpracování vyúčtování a odečty za byty DBV       10,00 Kč  není ekon. čin. 
vyúčtování - ostatní nákladové služby za byty DBV       10,00 Kč  není ekon. čin. 
poplatek za kompletaci vyúčtování za byty DBV       50,00 Kč  není ekon. čin. 
vyúčtování tepla za byt SVJ       10,00 Kč základní
vyúčtování TUV za byt SVJ        10,00 Kč základní
vyúčtování SV za bytSVJ        10,00 Kč základní
vyúčtování el. energie za byt SVJ       10,00 Kč základní
vyúčtování domovního odpadu za byt SVJ        10,00 Kč základní
vyúčtování - provoz  čištění komínů za byty SVJ       10,00 Kč základní
vyúčtování - příjem televizního a rozhlasového signálu za byty SVJ       10,00 Kč základní
vyúčtování - úklid, deratizace, čištění kanálů za bytySVJ       10,00 Kč základní
vyúčtování - provoz výtahů za byty SVJ       10,00 Kč základní
vyúčtování - zpracování vyúčtování a odečty za byty SVJ       10,00 Kč základní
vyúčtování - ostatní nákladové služby za byty SVJ       10,00 Kč základní
poplatek za kompletaci vyúčtování za byty SVJ       50,00 Kč základní
Poplatek za rozdělení výpočtu vyúčtování na vlastní žádost     600,00 Kč základní
Nahrání dat účet. závěrky SVJ + odeslání na rejstřík.soud spolu s průvod.dopisem     100,00 Kč základní
Zajištění dokumentace pro SVJ (NOZ č.89/12)+zapsání změn do KS rejstříku  5 000,00 Kč základní
Zajištění dokumentace pro vznikající SVJ+zaslání změn do KS rejstříku  3 000,00 Kč základní
Poplatek za vypracování smlouvy o pronájmu NP pro PO     500,00 Kč základní
Pokuta za pronájem bez souhlasu družstva  1 000,00 Kč základní
Inženýrská činost ve výstavbě   dle interního ceníku  základní
Poplatek za vystavení souhlasu - stavební úpravy bytů     500,00 Kč základní
Projektová dokumentace - vyhledání a příprava     500,00 Kč základní
Kopírování projektové dokumentace       30,00 Kč základní
Potvrzení stavebních úprav za účelem půjčky     500,00 Kč základní
Zpracování podkladů pro průkaz energetické náročnosti  1 000,00 Kč základní
Poskytnutí PENB za účelem prodeje, pronájmu bytu     300,00 Kč základní
Dohledávání jednoho dokladu v archivu       25,00 Kč základní
Kopie jedné stránky dokladu, nebo  tisk  jedné stránky z počítače        4,00 Kč základní
Kopie 100 a více listů (např. Stanovy SVJ pro dům)        2,00 Kč základní
Stanovy o 20 stránkách (bez vazby)       40,00 Kč základní
Ostatní neuvedené služby HZS     500,00 Kč základní
     
Sazby a poplatky za údržbu domů, bytů a nebytových prostor    
HZS     
hodinová sazba pro práce z fondu oprav DBV     320,00 Kč  není ekon. čin. 
hodinová sazba pro SVJ a jednotlivé uživatele družstevních bytů (fakturace)     320,00 Kč snížená
havarijní služba z fondu oprav (výjezd 17,00 hod.-20,00 hod.)     480,00 Kč  není ekon. čin. 
havarijní služba z fondu oprav (výjezd 20,00 hod. -07,00 hod.)     640,00 Kč  není ekon. čin. 
havarijní služba z fondu oprav (výjezd pátek 20,00 hod. - pondělí 07,00 hod.)     640,00 Kč  není ekon. čin. 
havarijní služba SVJ a družstevník (výjezd 20,00 hod. -07,00 hod.)     640,00 Kč snížená
havarijní služba SVJ a družstevník (výjezd pátek 20,00 hod. - pondělí 07,00 hod.)     640,00 Kč snížená
doprava z fondu oprav (za 1 km)       15,00 Kč  není ekon. čin. 
doprava pro SVJ a družstevníky (za 1 km)       15,00 Kč snížená
     
Uplatnění náhrady domovní samosprávy    
neprovedený úklid podesty a schodiště      300,00 Kč  není ekon. čin. 
neprovedený úklid vestibulu a okolí      500,00 Kč  není ekon. čin. 
Vstup pro klienty
Telefonní ústředna

ústředna352 622 503
účtárna SVJ352 622 504
bytové odd.352 605 338
technické odd.352 605 340

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba pí.Dibďáková
737 972 776

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 16.00)

Údržba

pí. Zezulová M.
728 111 406

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
voda, topení: 720 940 151
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna
352 622 503
 
Telefonní ústředna


728 111 406
 

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa zezulova@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení
724 270 047
 
Telefonické spojení
737 972 776
 
Emailová adresa novakovai@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa dibdakova@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě