31.10.2016

Záloha

Ceník služeb poskytovaných SBD Rozvoj Sokolov nad rámec běžné agendy schválené představenstvem družstva dne 12.11.2013, č.usnes. 115/13.

DPH rok 2012 rok 2013, 2014 rok 2015,2016
základní sazba 20 % 21 % 21 %
snížená sazba 14 % 15 % 15 %
Název příjmu/služeb Částka
bez DPH
%
DPH
Sazby pro bytové oddělení
Příspěvek na správu    
nájemnci bytů (členové družstva) 120,00 Kč není ekon. čin.
nájemci bytů (nečlenové) 240,00 Kč základní
vlastníci bytů (členové družstva) 120,00 Kč základní
Převod členských práv a povinností    
nabyvatel 4 000,00 Kč základní
převodce 200,00 Kč základní
mezi příbuznými 1 000,00 Kč základní
předběžná smlouva opřevodu 1 000,00 Kč základní
Schválení podnájmu 600,00 Kč základní
Dohoda rozvodených manželů 600,00 Kč základní
Poplatek za upomínku  200,00 Kč základní
Podklad pro právníka za každý právní úkon 1 000,00 Kč základní
Vrácení a přidělení bytu po výpovědi z nájmu 1 000,00 Kč základní
Stanovení poplatku za výpověď z nájmu 200,00 Kč základní
Pokus o smír, vystavený a odeslaný právníkem 250,00 Kč základní
Sepsání dohody o splátkách 200,00 Kč základní
Vyhotovení duplikátu nájemní smlouvy 100,00 Kč základní
Výměna bytu 600,00 Kč základní
Poplatek za rozdělení výpočtu vyúčtování          600,00 Kč       základní
Poplatek za kompletní službu a přihlášení pohledávek k insolvenci       3.000,00 Kč       základní
     
Sazby pro údržbu domů
hodinová sazba pro práce z fondu oprav DBV 320,00 Kč není ekon. čin.
hodinová sazba pro SVJ a jednotlivé uživatele družstevních bytů (fakturace) 320,00 Kč snížená
havarijní služba z fondu oprav (výjezd 17,00 hod. - 20,00 hod.) 480,00 Kč není ekon. čin.
havarijní služba z fondu oprav (výjezd 20,00 hod. - 07,00 hod.) 640,00 Kč není ekon. čin.
havarijní služba z fondu oprav (výjezd pátek 20,00 hod. - pondělí 07,00 hod.) 640,00 Kč není ekon. čin.
havarijní služba SVJ a družstevník (výjezd 17,00 hod.-20,00 hod.) 480,00 Kč snížená
havarijní služba SVJ a družstevník (výjezd 20,00 hod. -07,00 hod.) 640,00 Kč snížená
havarijní služba SVJ a družstevník (výjezd pátek 20,00 hod. - pondělí  07,00 hod.+svátky) 640,00 Kč snížená
doprava z fondu oprav (za 1 km) 15,00 Kč není ekon. čin.
doprava pro SVJ a družstevníky (za 1 km) 15,00 Kč snížená
Inženýrská činnost ve výstavbě dle ceníku sleva 50% základní
zpracování podkladů pro průkaz energetické náročnosti 1 500,00 Kč základní
     
Uplatnění náhrady domovní samosprávy
neprovedený úklid podesty a schodiště 300,00 Kč není ekon. čin.
neprovedený úklid vestibulu a okolí 500,00 Kč není ekon. čin.
     
Vnitropodnikové služby  pro ekonomický úsek (nezahrnuté do příspěvku na správu)
Externí úvěry    
zpracování podkladů pro úvěr (na základě písemné žádosti) 840,00 Kč základní
zpracování ročních podkladů k úvěru (na základě písemné žádosti) 420,00 Kč základní
Přehledy účetní evidence    
dohledávání jednoho dokladu v archivu 25,00 Kč základní
ofocení jedné stránky dokladu 4,00 Kč základní
výpis jedné stránky z počítače 4,00 Kč základní
ostatní neuvedené služby HZS 250,00 Kč základní
nahrání dat účet.závěrky SVJ+odeslání na rejstřík.soud spolu s průvod.dopisem           70,00 Kč základní
zajištění dokumentace pro SVJ (NOZ č.89/12) + zapsání změn do KS rejstříku      5.000,00 Kč základní
zajištění dokumentace pro vznikající SVJ + zapsání změn do KS rejstříku      3.000,00 Kč základní
Zpracování vyúčtování TO (provádí-li cizí firma je bez poplatků)    
vyúčtování tepla za byt DBV 10,00 Kč není ekon. čin.
vyúčtování TUV za byt DBV 10,00 Kč není ekon. čin.
vyúčtování SV za byt DBV 10,00 Kč není ekon. čin.
vyúčtování el. energie za byt DBV 10,00 Kč není ekon. čin.
vyúčtování domovního odpadu za byt DBV 10,00 Kč není ekon. čin.
vyúčtování - provoz čištění komínů za byty DBV 10,00 Kč není ekon.čin.
vyúčtování - příjem televizního a rozhlasového signálu za byty DBV 10,00 Kč není ekon.čin.
vyúčtování - úklid, deratizace, čištění kanálů za byty DBV 10,00 Kč není ekon.čin.
vyúčtování - provoz výtahů za byty DBV 10,00 Kč není ekon.čin.
vyúčtování - zpracování vyúčtování a odečty za byty DBV 10,00 Kč není ekon.čin.
vyúčtování - ostatní nákladové služby za byty DBV 10,00 Kč není ekon.čin.
poplatek za kompletaci vyúčtování za byty DBV 50,00 Kč není ekon. čin.
vyúčtování tepla za byt SVJ 10,00 Kč základní
vyúčtování TUV za byt SVJ 10,00 Kč základní
vyúčtování SV za byt SVJ 10,00 Kč základní
vyúčtování el. energie za byt SVJ 10,00 Kč základní
vyúčtování domovního odpadu za byt SVJ 10,00 Kč základní
vyúčtování - provoz čištění komínů za byty SVJ 10,00 Kč základní
vyúčtování - příjem televizního a rozhlasového signálu za byty SVJ 10,00 Kč základní
vyúčtování - úklid, deratizace, čištění kanálů za byty SVJ 10,00 Kč základní
vyúčtování - provoz výtahů za byty SVJ 10,00 Kč základní
vyúčtování - zpracování vyúčtování a odečty za byty SVJ 10,00 Kč základní
vyúčtování - ostatní nákladové služby za byty SVJ 10,00 Kč základní
poplatek za kompletaci vyúčtování za byty SVJ 50,00 Kč základní
poplatek za vydání souhlasu s umístěním firmy v bytě 430,00 Kč základní
poplatek za potvrzení dlouhodobého pobytu pro cizince 430,00 Kč základní
Poštovné účtováno dle platného ceníku pošty    
Vstup pro klienty
Telefonní ústředna

ústředna352 622 503
účtárna SVJ352 622 504
bytové odd.352 605 338
technické odd.352 605 340

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba pí.Dibďáková
737 972 776

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 16.00)

Údržba

pí. Zezulová M.
728 111 406

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
voda, topení: 720 940 151
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna
352 622 503
 
Telefonní ústředna


728 111 406
 

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa zezulova@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení
724 270 047
 
Telefonické spojení
737 972 776
 
Emailová adresa novakovai@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa dibdakova@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě