18.2.2021

Konání schůzí BD a SVJ v době pandemie

Důležité aktuální informace ke konání schůzí BD a SVJ (dostupné také zde: https://www.scmbd.cz/file/336/display/):

 I když poslanecká sněmovna nouzový stav trvající od 5.10.2020 do 14.2.2021 neprodloužila, rozhodla vláda o vyhlášení nového nouzového stavu a o přijetí nových krizových opatření do 28.2.2021. Opatření pro ochranu zdraví občanů se příliš neliší od dosavadních opatření, i nadále je zakázán volný pohyb osob a nařízeno omezit kontakty na max. 2 osob na veřejných místech. Novinkou je, že se vládní opatření poprvé zabývá výslovně podmínkami pro konání orgánu právnické osoby a pro volby v právnické osobě (viz čl. VI. usnesení vlády č. 127).

 I.

Opět se umožňuje konat schůze při max. 10 osobách.  To umožňuje konat schůze většiny představenstev, kontrolních komisí, výborů apod. Možné jsou i schůze s malým počtem členů/vlastníků.

 II.

Schůze mezi 11-50 účastníky: jsou stanovena výrazná omezení:

a)         každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor min. FFP2, KN95 nebo N 95,

b)        je třeba dodržet rozestupy min. 2 metry,

c)         každá osoba předloží před zahájením svolavateli či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR-testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden před nejvýše 3 dny,

d)        zasedání se může zúčastnit max. 50 osob

 

III.

V počtu nad 50 osob lze za podmínek uvedených v bodě II. konat zasedání pouze tehdy, kdy je o nezbytné splnění zákonem uložených povinností (mezi tyto povinnosti se výslovně řadí volby orgánů).

 

IV.

Neprodloužení dosavadního nouzového stavuvliv na ukončení funkčního období osob, kterým bylo prodlouženo na základě § 20 odst. 1 LEX COVID do konce r. 2020. Funkční období se podle zmíněného ustanovení prodlužují do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. Mimořádná opatření jsou definována v § 1 LEX COVID, jsou však vázána pouze k r. 2020. Nový nouzový stav a s ním související opatření vlády již tuto definici nesplňují. Funkční období členů orgánů, která byla na základě LEX COVID v r. 2020 prodloužena, tak končí dnem 15.5.2021!!!

Ke skončení funkčního období připravujeme samostatný materiál.

 

Přehled všech mimořádných opatřeních, která mají vliv na volný pohyb osob a konání schůzí, naleznete v e-knihovně: https://www.scmbd.cz/folder/99/.

Na závěr pro jistotu upozorňuji, že veškeré dokumenty v e-knihovně jsou dostupné pouze pro registrované členy. Je tedy třeba nejprve na stránkách www.scmbd.cz provést v pravém horním rohu přihlášení a následně lze odkaz z mailové zprávy otevřít. Pokusí-li se člen otevřít odkaz bez předchozího přihlášení, objeví se mu pouze hláška o nedostupnosti dokumentu.

Vstup pro klienty
Telefonní ústředna

ústředna352 622 503
účtárna SVJ352 622 504
bytové odd.352 605 338
technické odd.352 605 340

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 17.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba pí.Dibďáková
737 972 776

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 17.00)

Údržba

pí. Zezulová M.
728 111 406

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

topení, voda: 728 840 202
elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna
352 622 503
 
Telefonní ústředna


728 111 406
 

Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa chodov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení
724 270 047
 
Telefonické spojení
737 972 776
 
Emailová adresa kraslice@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa hslavkov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě