15.1.2019

Upozornění

Z organizačních důvodů se až do odvolání upravují úřední hodiny pro personální oddělení

na 8-11 hod. 12-15 hod.

Děkujeme za pochopení


18.7.2017

Informace k registru smluv

Od 1.7.2016 je povinné uveřejňování smluv nad 50.000,-- Kč bez daně.
Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 340/2015 Sb.. Uveřejnění v registru smluv je podmínkou jejich účinnosti, tzn., že bez reistrace je smlouva neplatná. Uvedená povinnost se vzatuje i na smlouvy uzavírané bytovým družstvem a společenstvím vlastníků (SVJ), pokud uzavírají smlouvy o poskytnutí dotace

Více ...

11.1.2017

Metodický pokyn předsedy č. 01/08

Jako protipožární opatření při používání stávající elektroinstalace v bytech schválilo představenstvo družstva v březnu r. 2008 (usn.č. 106/08) "Metodický pokyn předsedy č. 01/08" - viz. příloha. který byl i následně projednán na shromáždění delegátů 16.4.2008.

Tento "Metodický pokyn" doporučuji projednat na schůzích Vašich samospráv.

Ing. Přemysl Sladomel, předseda družstva

Více ...

12.11.2014

Důležité upozornění - Vyhláška č. 237/2014 Sb.

Upozorňujeme na znění vyhlášky č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Více ...

15.5.2014

Stanovy SBD Rozvoj

Stanovy přijaté výročním shromážděním delegátů dne 14. května 2014.

Více ...

1.4.2014 | Dokumenty

Vzor stanov Společenství vlastníků

V příloze máte k dispozici vzor stanov pro Společenství vlastníků. Odráží se v nich celá platná legislativa.


15.1.2014 | O nás

Proč nás zvolit správcem nemovitosti ?

Družstvo přebírá plnou odpovědnost za činnost SV – tzn., že jakékoliv rozhodnutí SV, které by bylo v rozporu s platnými předpisy pozastavuje a s vysvětlením nechá napravit...

Více ...

7.1.2014 | Dokumenty

Předpis č. 366/2013 Sb.

Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím


Vstup pro klienty
Telefonní ústředna 352 622 503 - 4
602 567 062
Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě

Úřední hodiny

Úřední hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 17.00

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny Pondělí a středa
8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00

Údržba SBD Sokolov

(Po - Pá | 7.00 - 17.00)

Údržba 352 628 730
737 972 776 pí.Dibďáková

Údržba SBD Chodov

(Po a St | 8.00 - 11.00

              12.00 - 17.00)

Údržba

pí. Zezulová M.

352 675 016

Havarijní služba

(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky)

topení, voda: 728 840 202
elektro: 608 974 038
plynoinstalace: 606 603 593
výtahy: 723 677 075
Kontaktní místa
 

Sokolov

 

Chodov

Telefonní ústředna 352 622 503 - 4
602 567 062
Telefonní ústředna 352 675 016
Emailová adresa info@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa chodov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Nádražní 42,
356 01, Sokolov
Ukázat na mapě Adresa Nádražní ul 316,
357 35, Chodov
Ukázat na mapě
 
 

Kraslice

 

Horní Slavkov

Telefonické spojení 352 686 392,
724 270 047
Telefonické spojení 352 688 040,
737 972 776
Emailová adresa kraslice@sbdrozvojsok.cz Emailová adresa hslavkov@sbdrozvojsok.cz
Adresa Pohraniční stráže 367,
358 01, Kraslice
Ukázat na mapě Adresa Dlouhá 708,
357 31, Horní Slavkov
Ukázat na mapě